Address: Xiaoyuan Village, Xiaoyuan Street, Anji County, Zhejiang, China

Manager: Miss Meng/MR Sun
Tel: +86-572-5233626 /+86-572-5231963
Fax: +86-572-5233276 /+86-572-5231363

Mobile: +86 (0) 13587272525 / 13957271976

E-mail: sales@mingjiangnan.com

http://www.mingjiangnan.com

Copyright © 2014 Mingjiangnan Furniture All rights reserved | Tech support:Huzhou Chuangyi